Porada špeciálnych pedagógov

Dňa 15.10.2013 o 9,00 hod sa uskutoční porada špeciálnych pedagógov škôl v priestoroch nášho centra. Pozvánky budú rozoslané na školy.