Porada koordinátorov prevencie

Dňa 8.10.2013 o 9,00 hod sa uskutoční porada koordinátorov prevencie v priestoroch nášho centra. Pozvánky s programom boli rozoslané na školy.